MUSIC THAT INSPIRES 

Haʻakoa Eia Hawaiʻi
This Is Me 2020
Kū Haʻaheo & Hawaiʻi Loa
Kū Ha‘aheo e Ku‘u Hawai‘i
For The Lāhui
Ka Na'i Aupuni
Where are the Brothers
Nā Keiki O Ka Pūnana Leo O Maui
Hawaii Aloha
Kaulana Na Pua
Hawai i 78
All Hawai'i Stand Together
Kū Ha‘aheo e Ku‘u Hawai‘i - Hana Hou
(Mana Academy, Utah)
I  Am Hawai i
Stay Away
Hawai i 3000
Roots Radical
Island Style - 'Oiwi E
How Come

Copyright © 2020 Aloha ʻĀina Party

Friends of the Aloha ʻĀina Party